Perancangan Tahunan Bagi Tahun 2021

Tarikh

Program/ Aktiviti Utama

Kumpulan Sasar &

Bil. Peserta

Tempat

Pengerusi/

Perasmi

25 – 27 Februari 2021

Bengkel  Peningkatan Keyakinan Guru Pelatih Dalam Mendidik Murid Autisme     

29 Pelajar PPISMP Semester 2 Pendidikan Khas

 

Gernius Kurnia Kuala Lumpur

 

Hjh. Suraya binti Bai dan Puan Nazmin binti Abdullah / Ketua Jabatan

20 Mac 2021

Kursus Mendeley

 

54 Pelajar PISMP Semester 8 Pendidikan Khas

 

Pusat Sumber IPG KDA

Dr. Ang Chai Tin/ Ketua Jabatan

14 – 15 Julai     2021

Bengkel Learning Tools Versi 3

10 orang pensyarah JPK

Village 2Stay Yan, Kedah.

 

Ainee binti Haji Ahmad/ Ketua Jabatan

 

 

JABATAN PENDIDIKAN KHAS

‘”Bersama-sama Kita Prihatin”


PENGENALAN

Jabatan Pendidikan Khas bermula dengan Unit Pendidikan Khas yang berada di bawah Jabatan
Bimbingan dan Kaunseling. Pada Disember 2008 unit ini dinaik taraf menjadi jabatan yang dikenali dengan
Jabatan Pendidikan Khas. Jabatan Pendidikan Khas telah diberikan amanah untuk mengendalikan kursus-kursus
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP) kepada bakal-bakal guru yang
bakal ditempatkan di Program Pendidikan Khas di sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Kursus yang
ditawarkan kepada pelajar PISMP Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran adalah berkaitan kursus yang
memerlukan kemahiran dan pengetahuan mendalam terhadap Pendidikan Khas secara umum dan
Masalah Pembelajaran secara khusus. Selain itu jabatan ini juga bertanggungjawab dalam menjalankan
penyelidikan dan aktiviti inovasi dalam kalangan pensyarah dan pelajar dengan tujuan untuk
memperkembangkan dan memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Pendidikan Khas
Masalah Pembelajaran setanding dengan universiti awam di dalam dan luar negara di samping berusaha
mencapai Transformasi IPG dalam Pemantapan Pembangunan Profesionalisme Keguruan dan
Pemantapan Pengembangan Kualiti Kurikulum.

Bagi memantapkan profesionalisme JPK di bawah Dasar Deklarasi Pendidikan untuk Semua (Education for All), sebuah Makmal Disklesia telah diwujudkan bagi memperkukuhkan lagi latihan perguruan Pendidikan khas.


Visi Jabatan Pendidikan Khas ialah Pendidikan Berkualiti Menjana Kecemerlangan Murid Berkeperluan
Khas selaras dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Manakala Misi pula adalah untuk membangunkan
modal insan berkeperluan khas yang cemerlang berasaskan sistem pendidikan yang berkualiti relevan
dan holistik, perkembangan potensi diri ke tahap optimum, keupayaan berdaya saing dan kebolehpasaran,
nilai-nilai murni sebagai warganegara yang bertanggungjawab dan perkongsian pintar dengan pelbagai
pihak sama ada pihak kerajaan atau badan bukan kerajaan.


Kursus-kursus yang di tawarkan di Jabatan Pendidikan Khas telah mencapai pengiktirafan dan keperluan
MQA (Malaysian Qualitification Agency) serta Standard MS ISO yang terkini. Jabatan Pendidikan Khas
juga telah menjadi Tier 2 di peringkat Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM).


FUNGSI JABATAN

- Mengurus pelaksanaan kursus-kursus teras dan elektif teras yang berkaitan dengan Pendidikan
Khas Masalah Pembelajaran pada peringkat PPISMP, PISMP, PDPP dan PITO (Program Intevensi
Tambah Opsyen) secara sepenuh masa atau secara dalam talian
- Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan amalan profesionalisme bagi bidang-bidang
di bawah Jabatan Pendidikan Khas
- Meningkatkan tahap keilmuan dan profesionalisme pensyarah melalui program lawatan, seminar,
bengkel dan latihan perkembangan dan kemajuan staf
- Memberi khidmat kepakaran dalam bidang berkaitan kepada para pensyarah di IPGK, guru-guru
Pendidikan Pemulihan Khas dan Pendidikan Khas sama ada pada peringkat sekolah, daerah dan
negeri
- Mewujudkan jaringan profesional dengan agensi luar berkaitan kurikulum di bawah Jabatan
Pendidikan Khas

PENUTUP


Matlamat Jabatan Pendidikan Khas adalah untuk melatih dan melahirkan insan guru yang mampu menjadi
agen utama dalam keberhasilan dan kebolehpasaran murid berkeperluan khas. Jabatan Pendidikan Khas
juga berusaha untuk melatih dan mendidik pelajar yang bakal menjadi guru Pendidikan khas agar sentiasa
berkompetensi tinggi dan profesional dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah bagi
merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia. Lantaran itu JPK berusaha dalam menghasil dan melahirkan guru yang lengkap mempunyai
pelbagai pendekatan dan strategik, keperluan bantuan khas, sokongan dan rancangan pengajaran yang
bersesuaian sebelum mereka melangkah keluar daripada JPK IPGKDA.

 

 
FOTO NAMA JAWATAN KELULUSAN KEPAKARAN
 

Zulkifli bin Mat Isa

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ketua Jabatan

Ijazah Sarjana Pendidikan
Khas

Ijazah Sarjana Muda
Pentadbiran Perniagaan
dengan Kepujian

Diploma Perguruan Lepas
Ijazah Perdagangan dan
Perakaunan

 Pendidikan Khas
 

Shamsul Rizal bin Khalil

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit
Pengembangan
Profesionalisme
Pensyarah
(Ketua Unit
Kanan)

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Pendidikan Khas)

Ijazah Sarjana Muda
(Pendidikan Khas) dengan
Kepujian

Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)

 Pendidikan Khas
  Harlina binti Ishak Ketua Unit
Akademik/
Pensyarah
Cemerlang

Ijazah Sarjana Pendidikan
Awal Kanak-kanak

Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan (Pendidikan Khas)
dengan Kepujian

Diploma Perguruan Khas
Pendidikan Khas (Pemulihan)


Pendidikan Khas
  Suraya binti Bai Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Sastera


Ijazah Sarjana Muda
Kemanusiaan dengan
Pendidikan dengan Kepujian

Pendidikan Khas

  Bainah binti Mustafa Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Sains
Pengajian Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama

Sarjana Muda
Pengajian Bahasa Melayu
sebagai Bahasa Pertama

Sijil Perguruan Asas (Bahasa
Melayu dan Geografi)

Pendidikan Khas

  Zubaidah binti Mat Nor Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Pendidikan Khas)

Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan (Pendidikan Khas)
dengan Kepujian

 Pendidikan Khas
  Dr.Ang Chai Tin

Pensyarah
Akademik

 

Ijazah Doktor Falsafah PhD
(Pendidikan Khas)


Ijazah Sarjana Sains
(Bimbingan dan Kaunseling)

Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan (Pendidikan Khas)

Pendidikan Khas

Pendidikan Kesihatan
dan Reproduktif Murid
Masalah Pembelajaran

  Ainee binti Ahmad  Pensyarah Akademik

Ijazah Sarjana Psikologi
Kaunseling


Ijazah Sarjana Muda Sains
Kemasyarakatan (Antropologi
dan Sosiologi) dengan
Kepujian)

Diploma Perguruan Lepas
Ijazah (Pengajian Melayu dan
Kesusasteraan Melayu)

Pendidikan Khas

  Nor Asiah binti Nasir Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Pendidikan
Khas


Ijazah Sarjana Muda Tekstil
Seni Tekstil (Textile Art)


Diploma Perguruan Lepas
Ijazah (Pendidikan Khas)

Pendidikan Khas

  Nazmin binti Abdullah Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Pendidikan Khas)


Ijazah Sarjana Muda
(Pendidikan) Bahasa Inggeris


Diploma Perguruan Lepas
Ijazah (Bahasa Inggeris dan
Pendidikan Jasmani)

  Pendidikan Khas


 

Bil

Nama Program

Tahun Ambilan

Bil. Unit

Jumlah Pelajar

1

Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP)

-      Major Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Jun 2020

2

29

2

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) 

-      Major Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Jun 2020

2

51

3

 

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) 

-      Major Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Jun 2017

3

54

3

 

Program Intevensi Tambah Opsyen

-       Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Jun 2020

1

11