Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Autisme Sedunia anjuran Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Darulaman telah diadakan pada 06 April 2023 di Pusat Sumber IPG Kampus Darulaman. Semua pelajar Jabatan Pendidikan Khas termasuklah pelajar elektif dan semua pensyarah JPK terlibat dalam menjayakan Majlis ini. Tujuan majlis ini diadakan adalah untuk memupuk kesedaran warga kampus tentang individu Autisme di sekeliling kita.  Terdapat pameran dan skrin tayangan untuk pengunjung Pusat Sumber mendapat Info penting tentang Autisme. Majlis perasmian ini disempurnakan oleh Timbalan Pengarah IPG Kampus Darulaman, Dr. Wan Fazdli bin Wan Haron. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada semua Jawatankuasa yang terlibat bagi menjayakan majlis ini.

 

Seminar Pembentangan Kertas Cadangan Penyelidikan dalam Pendiidkan anjuran Jabatan Pendidikan Khas telah diadakan pada 19 – 22 Mac 2023 di Pusat Sumber IPG Kampus Darulaman melibatkan seramai 50 orang pelajar PISMP ambilan Jun 2020 dan 13 orang panel dari Jabatan Pendidikan Khas, Jabatan Ilmu Pendidikan dan Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi. Seminar pembentangan ini diadakan bagi memenuhi pra syarat bagi Kursus Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan (PKUK 3143). Tahniah kepada semua para pembentang kerana berjaya melaksanakan pembentangan kajian mereka. Ribuan terima kasih juga diucapkan oleh semua panel yang terlibat melancarkan seminar ini.

Bengkel “Learning Tools” telah diadakan pada 19 hingga 21 Feb 2023 di Hotel Park Avenue , Sungai Petani, Kedah anjuran Jabatan Pendidikan Khas, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman (IPGKDA). Seramai 9 orang peserta telah mengambil bahagian dan dibantu oleh seorang Pn. Zarina bt Abu Bakar selaku fasilitator daripada Jabatan teknologi Maklumat IPGKDA.

Peserta bengkel telah didedahkan tentang “Learning Tools” yang sangat bermanfaat untuk diaplikasikan dalam bidang tugas .

Bengkel ini telah dirasmikan oleh Ketua Jabatan, Jabatan Pendidikan Khas, En. Shamsul Rizal bin Khalil.

Tahniah kepada semua peserta atas kerjasama menjayakan program ini.

Program Pengurusan Individu Berkeperluan Khas telah diadakan di Persatuan Bantuan Pendidikan Kanak-Kanak Khas Pusat Pendidikan (PEKAKA), Sungai Petani, Kedah pada 1 Mac 2023 bagi memenuhi kehendak kursus PKUK1114 Murid berkeperluan Khas: Kurang Upaya Intelektual, Kurang Upaya Fizikal dan Masalah Kesihatan. Program ini disertai oleh 8 orang pelajar PPISMP Sem. 2 Tahun 1 amb. Jun 2022 dan seorang guru pengiring dari Jabatan Pendidikan Khas, IPGKDA. Pelajar telah dibawa melawat ke bengkel membuat roti dan kek untuk menyaksikan remaja berkeperluan khas menyediakan roti dan kek yang ditempah oleh pembeli. Penerangan berkaitan cara mengoperasikan bakeri dilakukan sepenuhnya oleh remaja berkeperluan khas yang mendapat latihan di PEKAKA. Selain itu, lawatan turut dibuat ke Pusat Jagaan PEKAKA untuk melihat proses pengendalian pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan pada kanak-kanak kecil yang berkeperluan khas. Terima kasih kepada pihak PEKAKA Sungai Petani atas kerjasama yang diberi bagi menjayakan program ini.


 

JABATAN PENDIDIKAN KHAS

‘”Bersama-sama Kita Prihatin”


PENGENALAN

Pada Disember 2008 Jabatan Pendidikan Khas mula mengorak langkah berdiri sendiri dalam mengharungi era pendidikan negara. Bermula dengan hanya sebuah unit di bawah Jabatan Bimbingan Kaunseling kini Jabatan Pendidikan Khas telah mempunyai jabatan sendiri dan mengendalikan kursus-kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP) kepada pelajar-pelajar PISMP. Kursus yang ditawarkan kepada mereka adalah kursus yang berkaitan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran yang memerlukan kemahiran dan pengetahuan mendalam terhadap Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran secara khusus. Selain itu jabatan ini juga bertanggungjawab dalam menjalankan penyelidikan dan aktiviti inovasi dalam kalangan pensyarah dan pelajar dengan tujuan untuk memperkembangkan dan memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran setanding dengan universiti awam di dalam dan luar negara di samping berusaha mencapai Transformasi IPG dalam Pemantapan Pembangunan Profesionalisme Keguruan dan Pemantapan Pengembangan Kualiti Kurikulum. Bagi memantapkan profesionalisme JPK di bawah Dasar Deklarasi Pendidikan untuk Semua (Education for All) sebuah Makmal Disklesia telah diwujudkan bagi memperkukuhkan lagi latihan perguruan Pendidikan khas. JPK juga menjalin hubungan pengantarabangsaan dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dan berkolaborasi dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Kursus-kursus yang di tawarkan di Jabatan Pendidikan Khas telah mencapai pengiktirafan dan keperluan MQA (Malaysian Qualitification Agency). Jabatan Pendidikan Khas juga telah menjadi Tier 2 di peringkat Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM).


FUNGSI JABATAN

  1. Melaksanakan kurikulum Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda (PPISMP) Pendidikan Rendah dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pendidikan Rendah
  2. Merancang dan melaksanakan agihan kerja kursus dan interaksi
  3. Merancang, menilai dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran.
  4. Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti bagi meningkatkan profesionalisme pensyarah dan memantapkan pengetahuan pelajar.
  5. Membantu, membimbing dan melatih pelajar dalam aktiviti yang berkaitan dengan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran.
  6. Menyediakan khidmat rundingan dan rujukan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang.
  7. Mengendalikan kursus-kursus yang berkaitan dengan Pendidikan Khas Maslah Pembelajaran kepada pelajar dan guru-guru di sekitar daerah Kubang Pasu.
  8. Melaksanakan aktiviti dan program IPGM dan KPM yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dengan berkesan
  9. Melaksanakan sekurang-kurangnya satu penyelidikan satu pensyarah sama ada secara individu atau berkumpulan.

 

PENUTUP

Matlamat utama Jabatan Pendidikan Khas adalah melatih dan melahirkan insan guru yang berdaya saing dan menjadi ejen perubahan dalam keberhasilan dan kebolehpasaran Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK). JPK juga berusaha untuk melatih dan membimbing bakal guru Pendidikan Khas agar sentiasa berkompentensi tinggi dan profesional dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.