PROFIL PENSYARAH

FOTO NAMA/JAWATAN IJAZAH KEPAKARAN
 

Idrus bin Ashaari

Ketua Jabatan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Sarjana Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan
Sijil Perguruan Asas
 Pendidikan Jasmani
  Zainol Rashidi bin Md.
Noor


Ketua Unit Pendidikan
Jasmani
(Ketua Unit Kanan)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ijazah Sarjana Sains
Pendidikan Jasmani
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Sijil Perguruan Asas
 Pendidikan Jasmani
  Abdul Satar bin
Hamzah

Ketua Unit
Kokurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ijazah Sarjana Pendidikan
Sekolah Rendah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Muzik
Sijil Perguruan Asas
Pengajian Kokurikulum
  Mariani binti Ali

Ketua Unit
Ekstrakurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pengurusan
Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan
Sukan dan Permainan
  Musaidi bin Mustaffa

Setiausaha

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ijazah Sarjana Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda  Sastera dengan Pendidikan
Pengurusan Kokurikulum
Unit Beruniform – BSMM dan APM
  Dr. Ismail bin Yaacob

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PhD – Pendidikan Jasmani
Ijazah Sarjana Pengurusan
Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan
Diploma Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Sijil Perguruan Malaysia
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
  Hj. Mohd Nashri bin
Yaakub

Pensyarah
Akademik/Kokurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
Kurikulum
Ijazah Sarjana Muda   Sastera
Diploma Pendidikan
Pengajian Kokurikulum
UB KRS
  Choong Sook Khim

Pensyarah
Akademik/Kokurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
(Psikologi Pendidikan)
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Pengajian Kokurikulum
  Hj. Zainal Abidin bin
Saad

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ijazah Sarjana Pendidikan
Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains
(Geografi)
Diploma Pendidikan
Pengajian Kokurikulum
  Hj. Ahmad Fadzil bin
Noor

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains
serta Pendidikan (Sains
Sukan)
Diploma Perguruan Khas
PJK
Sijil Perguruan Asas
Sains Sukan
  Yusri bin Yusoff

Pensyarah
Akademik/Kokurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
Sains Sukan
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Sijil Perguruan Asas
Pengajian Kokurikulum
  Noorashikin bin Ismail

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Sains (ICT)
Ijazah Sarjana Muda
(Pendidikan Jasmani)
Diploma Khas (Pendidikan
Jasmani)
 Pengajian
Kokurikulum
Pendidikan Jasmani
  Yusainy bin Azizan

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Sains Sukan
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan (Sains Sukan)
Pendidikan Jasmani
  Muhammad Taufiq
Cheng bin Abdullah

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Sains
(Kejurulatihan Sukan)
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Sijil Perguruan Asas
Pendidikan Jasmani
  Robiah binti Shuib

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
Jasmani
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Sijil Perguruan Asas
Pendidikan Jasmani
  Mohd Sidek bin
Muhamad

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ijazah Sarjana Pentadbiran
Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda
Pengajaran Bahasa Melayu
Sijil Asas Perguruan
Pengajian Kokurikulum
  Azizi bin Ismail

Pensyarah
Akademik/Kokurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
Sistem Maklumat Geografi
Ijazah Sarjana Muda HSC
Sosiologi
Diploma Pendidikan
Geografi & Sejarah
Unit Beruniform BSMM
Kejurulatihan KOM