Perancangan Tahunan

Tarikh Program/ Aktiviti Kumpulan Sasaran & Bil. Peserta Tempat Pengerusi/ Perasmi
21 - 23 Februari
2023
Kursus Penulisan dan
Penerbitan Buku
(Kluster 3)
18 orang
pensyarah JIP
SSTP JPN
Pulau Pinang
Che Mas binti Saud / Ketua Jabatan
29 - 30 Mei 2023 Program Pembangunan
Profesionalisme
Keguruan: Pedagogi
Indigenous
(Kluster 7)
18 orang
pensyarah JIP
SK Ulu
Geruntum,
Gopeng Peraki
Ooi Siew Tin / Ketua Jabatan
6 September
2023
Bicara Profesional
(Kluster 6)
4 orang pensyarah
JIP
141 orang pelajar

Dewan Za'aba
IPGKDA

Dr. Mashira Binti Yahaya / Ketua Jabatan