FOTO PENSYARAH KELULUSAN AKADEMIK KEPAKARAN
 

Dr Hj Asri Md Saman @ Osman

Ketua Jabatan 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Ijazah Kedoktoran Pendidikan Islam, UM - 2020
 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam), UM - 2008
 • Ijazah Sarjana Muda Bahasa & Linguistik (Bahasa Arab), UM - 2002
 • Sijil Perguruan Asas SR (Pengajian Agama Islam), MPKI - 1995
Pendidikan Islam, Model Qudwah Hasanah Guru (Akhlak), Munsyi  Dewan (Jawi),
Design and Development Research (DDR)
 

Dr Mohd Zaini Md Zain

Ketua Unit Kanan/ Ketua Unit Pendidikan Islam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 • Ijazah Kedoktoran Usuluddin (al-Quran dan Hadis), USM - 2016
 • Ijazah Sarjana Pengajian Islam, UKM - 2011
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam), UM - 1998
 • Diploma Pengajian Islam (al-Quran dan al-Sunnah), KUSZA
Pedagogi Pendidikan Islam, Pendidikan al-Quran, Bahasa Arab
                   

 

Mohd Hafedz Salleh

Ketua Unit Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..m

 

 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Pembangunan Kurikulum & Pengajaran), UUM - 2011
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Pendidikan Islam(Pendidikan al-Quran), UTM - 1999
 • Diploma Perguruan Pendidikan Islam, MPI - 1996

Pedagogi Pendidikan al-Quran

 

 

Hj Mohd Radzi Lebai Mat

Ketua Unit Tamadun 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan), USM - 2000
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam), UKM - 1996
 • Sijil Perguruan Pendidikan Islam, MPI - 1988
 

 

Tamadun, Pentaksiran Pendidikan Islam

 

 

 

   

Hj Mohd Nadzri Mohd Khir @ Mt Akhir

Ketua Unit Pendidikan Moral 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Ijazah Sarjana Bahasa Moden, UM - 2006
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, UIA - 2000
 • Sijil Perguruan Pendidikan Islam, IPDA - 1992
 
Pedagogi Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan al-Quran, Tamadun
 

 

Hjh Fadzliyah Hashim

Pensyarah Kanan 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..m


 • Ijazah Sarjana Usuluddin, UM - 2004
 • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Tafsir dan Ulum al-Quran), U. Al-Azhar - 1994
 • Diploma Pendidikan Islam & Bahasa Arab, MPKB - 1996
Pedagogi Pendidikan Islam, Kaedah Jawi, Pendidikan Moral
 

 

Ab Rahman Ismail

Pensyarah Kanan 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Syariah), UKM - 2007
 • Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, UIA - 1996
 • Diploma Pendidikan Islam, MPI - 1996
 
Pedagogi Pendidikan Islam, Tamadun
 

 

Hjh Shabibah Shaufit Affandi

Pensyarah Kanan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..m

 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan), USM - 2005
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Islam, UTM - 1999
 • Sijil Perguruan Pengajian Agama Islam, MPBL
Pedagogi Pendidikan Islam, Pentaksiran Pendidikan Islam, Kaedah Jawi
 

 

Mohd Fikri Ismail

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam), UM - 2007
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah), UKM - 2004
Pedagogi Pendidikan al-Quran
 

 

 

Hj Mohd Hafni Abd Halim

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..m

 • Ijazah Sarjana Pengurusan Sains Pendidikan, UUM - 2010
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah), UKM - 2003
 • Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (Pengajian Agama), IPDA - 2006
 
Pedagogi Pendidikan Islam, Pendidikan al-Quran, Bahasa Arab
 

 

Hj Mohd Zakir Majid

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 • Ijazah Sarjana Syariah, UM - 2004
 • Ijazah Sarjana Muda Syariah Islamiah, U. Al-Azhar - 1997
 • Diploma Pengajian Agama, MPRM - 2004 
 
Pedagogi Pendidikan Islam, Kaedah Jawi 
 

 

Mohd Amir Ismail

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..m

 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam), UKM - 2017
 • Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, UIA - 1997
 • Diploma Pendidikan, UIA - 2001
Pedagogi Pendidikan al-Quran, Tamadun, Pentaksiran Pendidikan Islam
 

 

Dr Wan Nornajmiwati Wan Ab Rahman

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..m

 
 • Ijazah Kedoktoran Pendidikan Islam, UM - 2020
 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam), UM - 2008
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam, UM - 2002
Pendidikan Islam, Pembangunan Spiritual, Design and Development Research (DDR)
 

Farihah Mohd Noor @ Jamil

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 • Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan, UIA - 2005
 • Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, UIA - 2002
 • Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (Bahasa Arab), IPDA - 2006
Pendidikan Islam
 

 

Dr Farah Farhana Rosli

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • Ijazah Kedoktoran Pengajian Islam (Fiqh Pendidikan Kemasyarakatan), UM -2020
 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam), UKM - 2011
 • Ijazah Sarjana Muda Syariah Islamiah, U. Al-Azhar - 2004
 • Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (Pengajian Agama), IPSAH - 2006
Pengajian/ Pendidikan Islam, Kaedah Jawi, Penyelidikan Kualitatif
 

 

Dr Fatahiyah Elias

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ijazah Kedoktoran Pendidikan Islam, UKM - 2020
 • Ijazah Sarjana Syariah, UM - 2010
 • Ijazah Sarjana Muda Syariah, UM - 2003
 • Diploma Pendidikan (Pengajian Islam), IPRM - 2007
Pengajian /Pendidikan Islam, Penyelidikan Kualitatif (Analisis Data -Perisian Atlas.TI, Proses Cohen Kappa)
 

Asyraf Abd Ghani @ Mohd Azmi

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 • Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Islam), UUM - 2013
 • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Akidah dan Falsafah), U. Al-Azhar - 2002
 • Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (Pengajian Agama), IPDA - 2006
Pendidikan Islam

 

Noor Ashikin Ahmad

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ijazah Sarjana Pendidikan Islam, UUM - 2019

 • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Dakwah & Pembangunan Insan), UM - 2006

 • Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (Pengajian Agama), IP IPOH PERAK - 2008

Pendidikan Islam 

Dakwah dan Pembangunan Insan

Pentaksiran dalam Pendidikan Islam

 

 

Dr. Ahmad Tamizi bin Abu

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 • Ijazah Kedoktoran Pendidikan Islam,    USM  2022
 • Ijazah Sarjana Pendidikan, USM, 2013
 • Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu, UIAM, 2002

Pendidikan Islam 

Penyelidikan

 

 

Fairus binti Abu Bakar

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 • Ijazah Sarjana Kurikulum dan Pengajaran, UUM - 2012
 • Ijazah Sarjana Muda Syariah (Undang-undang), UM - 2002
 • Kursus Pagurian Lepasan Ijazah (Pengajian Agama), IP PERLIS - 2006
Pedagogi Pendidikan Islam
 

Ahmad Tarmizi bin Abu Bakar

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 • Ijazah Sarjana Pendidikan Islam, UUM - 2014
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Arab, UIAM - 2004
 Pendidikan Islam
 

Ahmad Shahlan bin Saudi

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 • Ijazah Sarjana Kerja Sosial, UUM - 2019
 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial, UUM – 2009
 Pendidikan Moral
 

Mohd Shahidan bin Ramli

Pensyarah Akademik 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 • Ijazah Sarjana Pengajian Islam, OUM - 2021
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam (Pengajian al-Quran), UM – 2009
Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah