Foto

Nama/Jawatan

Ijazah

Kepakaran

 

 

Rostam Bin Abdul Rahman

Ketua Jabatan Sains Sosial

 

Ijazah Sarjana Pendidikan Muzik

Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian (Pendidikan Muzik)

 

Kurikulum

Pendidikan Muzik

Sekolah Rendah Dan

Sekolah Menengah

Kemahiran Konduktor

Penggubahan Lagu

Untuk Ensembel

Muzikal

Permainan Alat

Muzik Modern Dan

Muzik Tradisional


 

Hasim Bin Saa’ri

Ketua Unit Kanan                         

Sarjana Pendidikan Teknologi Pengajaran

Sarjana Muda Pendidikan Sejarah

Pengajian Sejarah

Pedagogi Sejarah

Rekabentuk

Kurikulum Sejarah IPGM Pembinaan Item

 

 

Hj. Shah Johan Bin Othman

Pensyarah Akademik

Ijazah Sarjana Muda Sastera (Geografi)

Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Pendidikan

 

Sains Sosial Dan

Geografi

 

Putra Abd Rahman Bin Ibrahim

Pensyarah Akademik

 

 

Ijazah Sarjana Pendidikan Seni Visual

Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Textile

 

Batik, Painting,

Drawing

 

Dr. Hj. Ismail Bin Said

Pensyarah Cemerlang

 

Phd (Sejarah)

Ijazah Sarjana (Sejarah)

Ijazah Sarjana Muda Sastera (Sejarah Dan Geografi)

Diploma Pendidikan (Sejarah Dan Geografi)

Pengajian Sejarah

Pedagogi Sejarah

Rekabentuk

Kurikulum Sejarah

IPGM

Pembinaan Item

PBD

Tajul Ashikin Bin Hashim

Ketua Unit Rbt

 

 

Ijazah Sarjana Pendidikan Multimedia

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

 

Teknologi Bahan

Dan Pembuatan

Lukisan Kejuruteraan

Teknologi Agrotani

Hamzah Bin Omar

Pensyarah Cemerlang

 

 

Sarjana Pendidikan Multimedia Kreatif

Sarjana Muda Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual)

 

Pen. Seni Visual

Sejarah Seni

Pembinaan Item

 

Dr. Hjh. Khalijah Binti Ahmad

Pensyarah Akademik

Phd (Sejarah Seni)

                                             Ijazah Sarjana Seni Halus

                                             Ijazah Sarjana Muda Seni Halus

Sejarah Seni PSV

Penyelidikan

(Method: Kualitatif)

Mohamad Yusoff B. Mat Saad

Pensyarah Akademik

 

Ijazah Sarjana Pendidikan Seni Visual 

Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian

(Seni Halus)

 

Seni Arca, Drawing

Dan Painting

 

Dr. Hjh. Rohani Bin Seman

Pensyarah Akademik

Phd (Pendidikan 

Ekonomi Rumah Tangga)

Ijazah Sarjana Teknologi Pendidikan dan Multimedia

Ijazah Sarjana Muda Sains Rumah Tangga                                      

 

Sains Rumah

Tangga

Kemahiran Hidup

Ekonomi Rumah

Tangga

Reka Bentuk

Teknologi

Penyelidikan

(Kuasi Experimen)

Pembinaan Modul

SKM 5 (DLKM),

VTM, PP-PPT, PPPPL,

PPLPB,

PPLV

Suhaimee bin Ahmad

Pensyarah Akademik

Ijazah Sarjana Sains Pendidikan Muzik

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Muzik                                       

 

Teknologi Muzik

Audio Tech

Musicianship

Drum/Percussion

And Keyboard

Arranger

Composer

Band Instructor

Deejay