Jabatan Perancangan, Penyelidikan Dan Inovasi (JPPI) IPG Kampus Darulaman mengandungi tiga unit, iaitu Unit Perancangan Dasar, Unit Penyelidikan / Inovasi dan Unit Perhubungan Luar dan Antarabangsa. Unit Perancangan dan Pengoperasian Dasar bertanggungjawab merancang hala tuju perancangan strategik pengoperasian dasar latihan bagi Praperkhidmatan dan Dalam Perkhidmatan IPGK. Unit Perhubungan Luar dan Antarabangsa pula bertanggungjawab merancang, mengurus dan menentukan program kerjasama dan pengantarabangsaan IPGK selaras dengan tuntutan kluster 7 Pengantarabangsaan, Inisiatif Transformasi IPG KPM. Manakala, Unit Penyelidikan dan Inovasi bertanggunjawab mengendalikan aktiviti berkaitan penyelidikan, penerbitan, inovasi dan melaksanakan kajian penilaian kualiti guru baharu (iSSKP). JPPI juga terlibat dalam membantu melaksanakan kajian-kajian penilaian program bawah kendalian Institut Pendidikan Guru Malaysia, KPM. JPPI juga membantu dan mengurus penyertaan pensyarah dan pelajar dalam seminar penyelidikan atau pertandingan inovasi anjuran pihak luar sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Selaras dengan Kluster 3, Inisiatif Transformasi IPG KPM, iaitu “Pembudayaan Penyelidikan dan Inovasi”, JPPI menguruskan dua program utama di IPG KDA, iaitu Seminar Darulaman (SEDAR) dan Pertandingan Inovasi Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Maka JPPI sentiasa setia memacu ke arah kecemerlangan program kerjasama dan pengantarabangsaan, penyelidikan, inovasi bertaraf antarabangsa.

 

FUNGSI JABATAN 

UNIT PERANCANGAN DAN PENGOPERASIAN DASAR

 • Merancang, menggubal, memantau dan menilai Dasar Pengoperasian Latihan guru pra dan dalam
  perkhidmatan IPGK
 • Membangun, menerajui pelaksanaan dan menilai Perancangan Strategik IPGK

UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI

 • Merancang, mengurus, melaksana dan mengawal selia semua aktiviti pembudayaan penyelidikan
  dan inovasi IPGK
 • Merancang, menyelaras, mengurus melaksana dan memantau semua keperluan bagi
  meningkatkan kecemerlangan penyelidikan dan inovasi melalui jaringan kolaboratif penyelidikan
  dengan agensi dalam dan luar negara IPGK

 • Merancang, menyelaras dan mengelola kolokium, seminar, persidangan penyelidikan, dan
  menyelaras penulisan (jurnal penyelidikan secara berkala) IPGK
 • Merancang dan mengurus penggunaan hasil penilaian program sebagai sumber data untuk
  membuat keputusan penambahbaikan program profesionalisme keguruan IPGK
   

 

UNIT PERHUBUNGAN LUAR DAN ANTARABANGSA

 • Merancang dan menguruskan program pengantarabangsaan pendidikan antara IPGK dengan
  IPGK yang lain dalam dan luar negara (Joint-Working Group)
 • Merancang dan menyelaras penglibatan IPGK di dalam arena pendidikan Antarabangsa
  diperingkat dua hala/ pelbagai hala