•   SENARAI PENSYARAH JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
 
 Foto

Nama/Jawatan

Ijazah Kepakaran

Ahmad Raji bin Harun

Ketua Jabatan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Ijazah Sarjana Instruksi Multimedia
Ijazah Sarjana Muda Pengajian TMK
Diploma Perguruan Khas(TMK)
Sijil Perguruan Khas ((Matematik)
Sijil Perguruan Asas(Pengajian Melayu)

TMK dalam Pendidikan
Pembangunan Instruksi
Multimedia

Dr. Muhammad Fariduddin bin Wajdi Anthony

Timbalan Ketua Jabatan
Ketua Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Penyelaras Lamanweb IPGKDA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Doktor Falsafah (Pengajian Kurikulum MLearning)
Ijazah Sarjana Pendidikan TMK
Ijazah Sarjana Muda Sains  Hons(Sains Komputer)
Diploma Pendidikan (Pengajian Melayu)
Rekabentuk dan Pembangunan
Model/Modul (DDR)
Pengajian Kurikulum dan Pengajaran (MLearning)
Kurikulum & Teknologi Online Learning
TMK dalam Pendidikan
Penyelidikan Kuantitatif Fuzzy Delphi Method (FDM)
Interpretive Structure Modelling (ISM)
 

Mohd Azman bin Basirun

Ketua Unit Pembangunan Insaniah HEP
Unit Sains Perpustakaan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Sarjana (Sains Pengurusan Maklumat)
Ijazah Sarjana Muda (Sains Perpustakaan)

Diploma Pendidikan
Pengurusan Perpustakaan
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah
Literasi Maklumat
Teknologi Pendidikan
 

Dr. Siri Sena bin Baba Hamid

Pensyarah Cemerlang
Unit Sains Perpustakaan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Doktor Falsafah (Information Management)
Ijazah Sarjana Sains (Information Management)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Hons (Education Resource Centre Management)
Diploma Perguruan Khas (Pengurusan Pusat Sumber)
Sijil Perguruan Khas (Pengurusan Pusat Sumber)
Information Literacy in Research Process
Information Management
Education Technology
Research Methodology in Education
 

Mohd Rizal bin Abdul Hamid

Pensyarah Akademik
Unit ePembelajaran

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Ijazah Sarjana Pendidikan (Multimedia)
Ijazah Sarjana Muda (Pengajian TMK)
Diploma Perguruan Khas (TMK)
Sijil Perguruan Khas (Matematik)
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)

TMK dalam Pendidikan
Pembangunan Instruksi Multimedia.
 

Dr. Vimala a/p Muniandy

Pensyarah Akademik
Unit ePembelajaran


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan(Teknologi Pendidikan & Multimedia)
Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
Ijazah Sarjana Muda (Teknologi Maklumat)
Diploma Pendidikan (Pengajian Tamil
)

Teknologi Maklumat
Multimedia
e-learning

 

Zarina binti Abu Bakar

Setiausaha Jabatan
Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Sarjana (Teknologi Pengajaran)
Ijazah Sarjana Muda (Multimedia Interaktif)
Sijil Perguruan (Pengajian Melayu)
Multimedia
Pendidikan Seni Visual
Adobe Photoshop
TMK
 

 

Hjh Sumaiyah binti Abd Rahman
Penyelaras Kerja Kursus
Unit ePembelajaran
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi)
Diploma Pendidikan(Pendidikan Sains)
Pendidikan STEM
Pembelajaran teradun