PERANCANGAN TAHUNAN UNIT PUSAT SUMBER 2024

 

Bil. Gambar Nama Jawatan Telefon / E-mel
1.  Idham Khalil bin Shuib Ketua Pusat Sumber

 04-9148300/310

samb. 362

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Roslan bin Ismail Pustakawan

 04-9148300/310

samb.345

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Haniza bt. Hamzah Pembantu Pustakawan Kanan

 04-9148300/310

samb.323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Sharini bt. Baharom Pembantu Pustakawan

 049148/310

samb. 323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Pidithaliamah a/p Appalasamy Pembantu Operasi

 04-9148300/310

samb.324

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Muhammad Shahdan bin Din Pembantu Operasi

 04-9148300/310

samb.324

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Unit Pusat Sumber merupakan pusat dokumentasi perdana selain bertindak sebagai pusat pengumpulan dan penyebaran maklumat dengan fungsi utama menyalur, membantu serta menyediakan kemudahan sarana dan perkhidmatan bermaklumat kepada warga IPG Kampus Darulaman. Justeru Unit Pusat Sumber berperanan besar memenuhi kehendak kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan yang telah ditetapkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Harapan Unit Pusat Sumber agar matlamat membantu membentuk guru berilmu, kreatif, inovatif dan berwawasan, berpengetahuan luas dalam pelbagai disiplin ilmu, meningkatkan kebitaraan warga kampus secara holistik serta berkemahiran dalam proses pengesanan dan pencarian maklumat tepat, dapat dilaksanakan seiring peningkatan mutu pendidikan serta membantu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan menuju abad ke-21.

 

 

 

 

 Bengkel Eksplorasi Artificial Intelegence telah diadakan pada 14 Mac 2024(Khamis) secara bersemuka di Bilik Permata Pusat Sumber IPG Kampus Darulaman.Bengkel ini telah dijalankankan secara hand on melalui tunjuk ajar dan bimbingan Pn. Nur Ruwaidah Bt. Rahmat, Ketua Unit Latihan dalam Perkhidmatan,IPG Kampus Darulaman.

 

Antara objektif bengkel ini adalah untuk menjadi pemangkin kepada perkongsian ilmu oleh pegawai pengurusan bagi pengekalan kemahiran serta meningkatkan pengetahuan terhadap A.I