1.0 Pengenalan

Jabatan Pengajian Melayu (JPM) ialah jabatan yang menyediakan kursus-kursus yang berkaitan dengan sejarah perkembangan bahasa Melayu, linguistik Melayu, fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, kesusasteraan, kesantunan masyarakat Malaysia dan kemahiran bahasa Melayu. Jabatan ini terdiri daripada empat unit, iaitu Unit Bahasa dan Komunikasi, Unit Pedagogi, Unit Kesusasteraan dan Kebudayaan, Unit Penyelidikan dan Penerbitan.

JPM mengendalikan kursus berkaitan bidang bahasa Melayu untuk Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Mulai 2019, JPM telah menerima pelajar major Bahasa Melayu sebanyak empat unit dan tiga unit pada tahun 2020. JPM IPGKDA mempunyai kekuatan dari segi tenaga pengajar yang berkaliber dan berwibawa serta berkepakaran dalam membantu dan menyelesaikan masalah bahasa di IPG Kampus dan sesiapa yang memerlukan bantuan. Terdapat empat orang Munsyi Dewan Bahasa dan tiga orang Adiguru di JPM. Selain itu, JPM juga bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk usaha pemartabatan bahasa dan sastera Melayu.

 

2.0 Fungsi Jabatan

   2.1 Melaksanakan kurikulum Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda (PPISMP) Pendidikan Rendah dan Program           Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pendidikan Rendah

   2.2 Merancang dan melaksanakan agihan kerja kursus dan interaksi

   2.3 Merancang, menilai dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu

   2.4 Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi program Memartabatkan Bahasa Melayu (MBM)

   2.5 Membantu, membimbing dan melatih para pelajar dalam sebarang aktiviti kebahasaan