Article Index

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Ke Arah Melestari Kecemerlangan

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) merupakan jabatan yang menawarkan kursus-kursus berkaitan pengajian Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Jabatan ini diterajui oleh seorang Ketua Jabatan dan dibantu oleh empat ketua unit utama, iaitu Unit Pendidikan Islam, Unit Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, Unit Pendidikan Moral dan Unit Penyelidikan. Keempat-empat unit ini mendokong tonggak kelestarian institut dalam merealisasikan visi dan misi jabatan khususnya dan IPG umumnya. JPIM mempunyai kepakaran yang tinggi dalam mengendali dan menganjurkan program ilmu yang memberi penghayatan mendalam terhadap Pendidikan Islam. Program-program ilmu yang menjadi kebitaraan JPIM antaranya Kuliah tahsin al-Quran, Bengkel Qiraat dan Tarannum, Tazkiyah al-Nafs, Daurah al-Kitab, Kuliah Maghrib serta program lain berkaitan Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Tamadun Islam di peringkat jabatan, institut dan IPGM. Sehingga Januari 2023, terdapat tiga program yang dikendalikan JPIM iaitu Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pergururan (PPISMP) Pendidikan Islam, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP) Pendidikan Islam dan Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan (PDPP) Pendidikan Islam SR & SM serta Tahfiz.