PERANCANGAN AKTIVITI JABATAN 2021
Tarikh Program Aktiviti Utama  Kump Sasar & Bil. Peserta  Tempat Pengerusi
23 Januari 2021 Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Semua pelajar semester 8
118 orang pelajar
(8 kumpulan)
Pusat Sumber
Institut
IPG KDA
Mohd Azman Basirun
10 Mac 2021 Bengkel Pemantapan
Aplikasi Sokongan Google Classroom
25 orang pensyarah
Jabatan/ Unit
Pusat Sumber
Institut
IPG KDA
Dr Azman Fadzil
18 Mac 2021 Pemantapan Keilmuan
Pembangunan Bahan
Digital
10 orang pensyarah JTP  Pusat Sumber
Institut
IPG KDA
Mohd Rizal bin Hamid