FUNGSI JABATAN 

UNIT PERANCANGAN DAN PENGOPERASIAN DASAR

 • Merancang, menggubal, memantau dan menilai Dasar Pengoperasian Latihan guru pra dan dalam
  perkhidmatan IPGK
 • Membangun, menerajui pelaksanaan dan menilai Perancangan Strategik IPGK

UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI

 • Merancang, mengurus, melaksana dan mengawal selia semua aktiviti pembudayaan penyelidikan
  dan inovasi IPGK
 • Merancang, menyelaras, mengurus melaksana dan memantau semua keperluan bagi
  meningkatkan kecemerlangan penyelidikan dan inovasi melalui jaringan kolaboratif penyelidikan
  dengan agensi dalam dan luar negara IPGK

 • Merancang, menyelaras dan mengelola kolokium, seminar, persidangan penyelidikan, dan
  menyelaras penulisan (jurnal penyelidikan secara berkala) IPGK
 • Merancang dan mengurus penggunaan hasil penilaian program sebagai sumber data untuk
  membuat keputusan penambahbaikan program profesionalisme keguruan IPGK
   

 

UNIT PERHUBUNGAN LUAR DAN ANTARABANGSA

 • Merancang dan menguruskan program pengantarabangsaan pendidikan antara IPGK dengan
  IPGK yang lain dalam dan luar negara (Joint-Working Group)
 • Merancang dan menyelaras penglibatan IPGK di dalam arena pendidikan Antarabangsa
  diperingkat dua hala/ pelbagai hala

 

Foto Nama Jawatan Kelulusan Kepakaran
  Dr. Syed Khalid bin
Syed Idrus


 Ketua Jabatan

 

Doktor Falsafah (Penilaian
Program)


Ijazah Sarjana Pendidikan
(Kurikulum dan Pengajaran)


Ijazah Sarjana Muda dengan
Kepujian (Matematik)


Sijil Perguruan Asas (Bahasa Melayu)

Kurikulum dan
Pengajaran


Penilaian Program

Penyelidikan
Kuantitatif

Pendidikan
Matematik 

 

 

 

  Ts Dr. Hj. Khairu Nuzul @
Mohd Khairul Nuzul bin
Hassan

Ketua Unit
Perancangan dan
Pengoperasian
Dasar
(Ketua Unit Kanan/ Pen. Ketua Jabatan)

 

 

PhD PTVET 

Ijazah Sarjana
Pengurusan Pendidikan 

Ijazah Sarjana Muda
Teknologi dengan
Pendidikan (Kejuruteraan
Mekanikal)

Sijil Perguruan Asas

Kejuruteraan
Mekanikal

 

 

  Dr. Muhammad
Nidzam bin Yaakob

Ketua Unit
Penyelidikan dan
Inovasi

Doktor Falsafah (Reka
Bentuk & Pembangunan
Kurikulum)

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Ekonomi)

Ijazah Sarjana Muda
Ekonomi (Pentadbiran
Awam)

Diploma Pendidikan
(Ekonomi Asas)

 

 

Reka Bentuk dan
Pembangunan
Model/Modul (DDR)

Kurikulum dan
Pengajaran

Kurikulum Masa
Depan

Kajian Masa Depan

Pedagogi &
Psikologi

   Dr Hj Hasim Bin Saa’ri Ketua Unit Hubungan
Luar dan
Pengantarabangsaan

 

PhD -Pendidikan Sejarah

Sarjana Pendidikan Teknologi Pengajaran

Sarjana Muda Pendidikan Sejarah

Pengajian Sejarah

Pedagogi Sejarah

Rekabentuk

Kurikulum Sejarah IPGM Pembinaan Item

  Kosong

 

Setiausaha

   Dr. Ahmad Sobri Shuib

Penyelaras
Penyelidikan &
Penerbitan

Maklum Balas Pelanggan Luar (ISSKP)

Doktor Falsafah
(Pembangunan Kurikulum)

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Pembangunan Kurikulum)

Ijazah Sarjana Muda
Kesusasteraan (Ilmu
Kemanusiaan)

Sijil Pergurusan Asas
(Bahasa Melayu dan PJK)
Reka Bentuk dan
Pembangunan
Model/Modul (DDR)

Kurikulum dan
Pengajaran

Kurikulum Masa
Depan

Kajian Masa Depan

Pedagogi &
Psikologi