DR WAN FADZLI WAN HARON
PENGARAH
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DR HJH. AMANI DAHAMAN@DAHLAN
TIMBALAN PENGARAH
amani.dahamanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DR ISMAIL YAACOB
SETIAUSAHA SEKRETARIAT JAMINAN KUALITI DAN PEMATUHAN POLISI
ismailyaacobThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KETUA JABATAN

       
         
DR Muhammad Fariduddin Wajdi Anthony
Jabatan Teknologi Pendidikan
      DR Shamsul Rizal Khalil
Jabatan Pendidikan Khas
      DR Azizah Sarkowi
Jabatan Ilmu Pendidikan
 
fariduddinThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       shamsulrizalThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        azizah.sarkowiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
                   
               
En. Mohamad Yazi Kerya
Jabatan Pengajian Melayu
      En. Yusainy Azizan
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
      DR Syed Khalid Syed Idrus
Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi
 
yazi.keryaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        yusainyThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        skhalidThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
                   
             
DR Umazah Omar 
Jabatan Bahasa
      DR Hj. Asri Md Saman @ Osman
Jabatan Pendidikan Islam & Moral
      Pn. Hjh. Saruvari Badru Duja Khan
Jabatan STEM
 
umazahThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         saruvariThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
                   
               
DR Ahamad Jama' Amin Yang
Jabatan Sains Sosial
      DR Tengku Norhani Tengku Besar
Jabatan Bimbingan & Kaunseling
      En. Abd. Aziz Hassan @ Yahya
Jabatan Bahasa Arab
 
ahamadjamaaminThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         tengkunorhaniThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
                   
                 
En. Idrus Ashaari
Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
      En. Mohamad Azizi MD Mukhtar
Jabatan Kecemerlangan Akademik
         
idrusThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

KETUA UNIT/KETUA
 
                 
En. Mohd Ashraf Mohamad
KU Peperiksaan dan Penilaian
      Pn. Zaimah Abdullah
KU Praktikum   
      En. Idham Khalil Shuib
Ketua Pusat Sumber    
 
ashrafmohamadThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       uprakipgkdaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       idhamkhalilThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          
               
Pn. Nur Rawaidah Rahmat 
KU Latihan Dalam Perkhidmatan 
      Pn. Suzy Suriyaty Sabtu 
KU Khidmat Pengurusan  
      Pn. Nor Suhana Zainudin
KU Psikologi & Kaunseling
 
uldp_ipgkdaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        suhana.zainudinThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
nurrawaidahThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.