BIL PROGRAM/AKTIVITI UTAMA CADANGAN TARIKH KUMPUAN SASAR & BIL. PESERTA KLASIFIKASI TEMPAT PENGERUSI/PERASMI
1 DESIGNING DIGITAL EXPERIENCE (KLUSTER 8) 22 - 23.3.2022 AHLI UPL SAHAJA & 6 ORANG PESERTA KURSUS HOTEL PUREST, SUNGAI PETANI KU UPL/TIMBALAN PENGARAH
2 SERVING DIGITAL CUSTOMERS (KLUSTER 8) 11 -12.10.2022 AHLI UPL SAHAJA & 6 ORANG PESERTA KURSUS HOTEL PARK AVENUE, SUNGAI PETANI KU UPL/TIMBALAN PENGARAH

PENGENALAN

Unit Pembangunan Latihan (UPL), Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman bertanggungjawab melaksanakan program pembangunan latihan staf dalam pelbagai bentuk merujuk kepada Kluster 8 (Pemantapan Pembangunan Profesional Keguruan). Pembangunan latihan yang berlaku bergantung kepada kumpulan sasaran, bidang latihan dan pendekatan latihan berdasarkan data yang diperoleh daripada Kajian Keperluan Latihan (KKL) yang dikeluarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kursus – kursus yang dianjurkan oleh Unit Pembangunan Latihan (UPL) mencakupi aspek Think, Lead, Act, Network dan Resource selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Guru, visi dan misi Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) serta Kementerian Pendidikan  Malaysia (KPM). Kesemua pembangunan latihan kini diuruskan oleh Penyelaras Latihan Dalam Perkhidmatan, Penyelaras Program Khas dan Penyelaras Pengajian Siswazah.

 

FUNGSI UNIT

Memastikan setiap kakitangan IPG Kampus Darulaman mempunyai kompetensi yang berkualiti untuk menjalankan tugas serta amanah yang diberikan dengan lebih berkesan melalui latihan pembangunan staf.

 

PENYELARAS LATIHAN DALAM PERKIDMATAN

Merancang dan melaksanakan program latihan dan kursus dalam perkhidmatan kepada warga IPGKDA mengikut kompetensi yang diperlukan.

 

PENYELARAS PROGRAM KHAS

Bertindak mengelola program-program khas yang diarahkan oleh pihak IPGM untuk meningkatkan profesionalisme berterusan. Contoh prohgram khas yang dilaksanakan adalah PITO, TS25, NPDL, PBD, dan PROSPEN

 

PENYELARAS PENGAJIAN SISWAZAH

Bertindak sebagai pusat yang memangkin program pengajian siswazah yang menawarkan bimbingan, latihan dan rundingan akademik untuk meningkatkan pengetuan dan kemahiran siswazah.

 

 

SUMBER MANUSIA

FOTO NAMA/JAWATAN KELULUSAN  KEPAKARAN
Sheridean bin Zakaria
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sarjana Kepengetuaan
Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling
Diploma Kaunseling
Kaunselor Berdaftar 07717
Kaunseling Kelompok
Terapi Muzik
Kaunseling IndividuAzizi bin Ismail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Sarjana Sains (GIS)
B.HSC (Sosiologi dan Antropology)
Diploma Pendidikan (Sejarah / Geografi)

Unit Beruniform (BSMM & SSPDRM)
Kepegawaian KOM
Guru Cemerlang Geografi

Nazmin binti Abdullah
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Rendah) dengan Kepujian Bahasa Inggeris
Diploma Pendidikan Malaysia (Bahasa Inggeris & Pendidikan Jasmani)

Autisme, masalah pembelajaran, intervensi awal, kemahiran vokasional MBK, transisi ke sekolah, transisi kerjaya, kemahiran membaca bahasa inggeris, pendidikan jasmani dan penyelidikan kualitatif
  Ts. Dr Aizul Fared bin Mansor
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Doktor Falsafah, PhD (Pengajian Kurikulum)
Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan)
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanik
Diploma Pendidikan KPLI Mata pelajaran Vokasional (MPV)

Pengajian Kurikulum (Reka Bentuk Dan Teknologi, Design Thinking, Online Project Based Learning, Articulate Storyline), Statistik R, Analisis Media Sosial Dengan Nodexl, Penyelidikan Kuantitatif

Ahmad Shahlan bin Saudi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sarjana Kerja Sosial
Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial dengan Kepujian
Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (Pendidikan Moral)

Social Enterprise and Administration

       
Norashekeen binti Kamarunzaman Sijil Pelajaran Malaysia -