Seminar Pembentangan Kertas Cadangan Penyelidikan dalam Pendiidkan anjuran Jabatan Pendidikan Khas telah diadakan pada 19 – 22 Mac 2023 di Pusat Sumber IPG Kampus Darulaman melibatkan seramai 50 orang pelajar PISMP ambilan Jun 2020 dan 13 orang panel dari Jabatan Pendidikan Khas, Jabatan Ilmu Pendidikan dan Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi. Seminar pembentangan ini diadakan bagi memenuhi pra syarat bagi Kursus Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan (PKUK 3143). Tahniah kepada semua para pembentang kerana berjaya melaksanakan pembentangan kajian mereka. Ribuan terima kasih juga diucapkan oleh semua panel yang terlibat melancarkan seminar ini.