Info mengenai penyelidikan (Mengenai Metodologi/Tesis)

 

1.   Bengkel Pembinaan Modul Mengikut Metodologi DDR

     Oleh Dr Amani Binti Dahaman (19/11/2020)

      https://www.youtube.com/watch?v=SxqmfMj88hw&feature=youtu.be

 

 2. Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan & Fuzzy Delphi Method (Apr 3, 2020)

    Oleh Ts Dr Mohd Ridzuan Jamil

     https://www.youtube.com/watch?v=YOuK6qFvuHw

 

 3. Metodologi Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method & Multi Method (Feb 14,

     2021)  Oleh Dr. Nurul Fadly bin Habidin

    https://www.youtube.com/watch?v=4OJusqYJA40

 

4.  Tesis Penyelidikan Menggunakan Model

     i.  Dr Muhammad Nidzam Yaakob (UUM) - 2017

         http://etd.uum.edu.my/6945/

 

5. Tesis Penyelidikan Menggunakan Modul

    i.  Dr Amani Dahaman (UM) - 2014

        http://studentsrepo.um.edu.my/4700/

 

6.  Tesis Penyelidikan Menggunakan Kuasi Eksperimen

    i. Abu Bakar, Jubaida @ Munah (USM) - 2011

       http://eprints.usm.my/43352/

 

7.  FUZZY DELHHI METHOD (FDM)

     Konsep dan Aplikasi Dalam Kajian Pendidikan - 04 Mac 2021 (Khamis)

     Dr. Muhammad Ridhuan Tony

     Pautan https://www.youtube.com/watch?v=06IwKnGaFLE

 

8.  WACANA ILMU : Jom Kita Jadi Guru Cemerlang Pensyarah Cemerlang

       Pautan https://www.youtube.com/watch?v=J-qtEjWn4AE