Jabatan Teknologi Pendidikan telah mengadakan  Bengkel Pemantapan  Bahan Digital pada 15 Mei 2023 hingga 18 Mei 2023 di SSTP, Sabah. Seramai 7 orang pensyarah JTP menyertai bengkel ini. Para pensyarah mendapat ilmu dan pengetahuan dari pegawai - pegawai SSTP Sabah dan SSTP Kedah.