Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2023 (PERSADA) telah diadakan pada 16 dan 17 Jun 2023 di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi anjuran Fakulti Sains Sosial Kebangsaan. Seramai tiga orang pelajar bidang teras Sejarah Ambilan Jun 2020 daripada Jabatan Sains Sosial telah diundang untuk membentang kertas kerja penyelidikan yang turut disertai hampir 130 peserta dari beberapa universiti awam & swasta UKM, UM, UPSI, Taylor Universiti dan UNISZA. Pensyarah yang terlibat Dr. Ahamad Jama' Amin bin Yang, Ketua Jabatan JSS dan pelajar terlibat dengan tajuk pembentangan adalah:

1. Ahmad Nasran bin Mohd Zahari - “Pembudayaan Nilai Patriotisme Melalui Mata Pelajaran Sejarah dalam Strategi Pengajaran Guru Sekolah Rendah: Satu Tinjauan Umum”, 

2. Aisyah Farhah binti Mohd Yusri - “Pemupukan Semangat Patriotisme melalui Permainan Tradisional dalam Mata Pelajaran Sejarah”

3. Nurul Firzanah binti Abdul Karim - “Lawatan Maya dalam Pengajaran Sejarah: Satu Tinjauan Awal”

Tahniah diucapkan kepada semua.