Taklimat Amanah Tugas Pensyarah (ATP) 4.0 diadakan pada hari Ahad, 3 Mac 2023 di Bilik PSV, Blok F3. Seramai 13 orang pensyarah JSS terlibat dalam taklimat berkenaan. Perkongsian berkaitan pengisian ATP secara dalam talian telah diberikan oleh Ketua Jabatan, Dr. Ahamad Jama' Amin bin Yang dibantu oleh Dr. Hj Azhari bin Mat Salleh.