Bengkel Pemantapan Penyelidikan dan Inovasi Pensyarah Jabatan Sains Sosial telah diadakan pada 15 dan 16 Februari 2023 di Tasik Pedu, Kuala Nerang, Kedah. Seramai 12 orang peserta telah mengambil bahagian. Para peserta telah didedahkan dengan cara penulisan penyelidikan yang betul dan juga berkaitan inovasi para pensyarah. Penyelaras yang bertugas membentangkan penyelidikan adalah Dr. Hjh Khalijah binti Ahmad dan bagi inovasi adalah Dr. Ahamad Jama' Amin bin Yang.