PENGENALAN

PengenalanUnit Khidmat Pengurusan , IPG Kampus Darulaman ialah unit yang menguruskn hal-hal yang berkaitan dengan Perjawatan, Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan institut. Unit ini diketuai oleh seorang Ketua Unit dengan dibantu oleh Pegawai Eksekutif Kanan yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pengurusan dan pentadbiran Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP). Terdapat empat unit utama di bawah Unit Khidmat Pengurusan iaitu Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan yang diketuai oleh Pegawai Eksekutif Kanan, Unit Kewangan Dan Akaun yang diketuai oleh Penolong Akauntan, Unit Pengurusan Fasiliti yang diketuai oleh Ketua Penolong Jurutera dan Unit Teknologi Maklumat yang diketuai oleh Pegawai Teknologi Maklumat.

Staf Unit ICT , Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

FOTO NAMA/JAWATAN KELULUSAN KEPAKARAN
 

En Mohd Ramzani bin Jamalludin
Pegawai TeknologiMaklumat

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Sijil Pelajaran Malaysia  
 

Pn Farizah bintiMohd Hudzri
Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Sijil Pelajaran Malaysia  
 

En Mohammad Ruhul Amin bin Muhammad Daud
Juruteknik Komputer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Sijil Pelajaran Malaysia  
 

En Musa bin Ali
Pembantu Operasi

 Sijil Pelajaran Malaysia