SEKRETARIAT JKPP

MAJLIS KUALITI INSTITUT

VISI
Menjadi pemangkin kepada kecemerlangan pencapaian pendidikan dan budaya kerja berkualiti

MISI
Membudayakan pengurusan berkualiti dalam menghasilkan nilai tambah kepada kecekapan penyampaian
perkhidmatan, kepuasan pelanggan dan kecemerlangan organisasi


PENGENALAN 

Sekretariat Jaminan Kualiti dan Pematuhan Polisi (JKPP) Institut Pendidikan Guru (IPG) telah dibentuk secara rasmi pada 29 Oktober 2019 setelah diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) pada tarikh yang sama. Sebelum penubuhannya semua aktiviti berkaitan kualiti diuruskan oleh Unit Pengurusan Kualiti IPG KDA.
Sekretariat JKPP IPG merupakan penghubung kepada Jabatan Jaminan Kualiti dan Pematuhan Polisi di IPGM berkaitan pengurusan akreditasi yang memenuhi keperluan Kerangka Kelayakan Malaysia dan pengurusan kualiti berasaskan piawai antarabangsa MS ISO 9001. Sekretariat JKPP IPG berperanan untuk mengawal selia kualiti penyampaian Perkhidmatan Pengurusan Pendidikan Keguruan (PPPK) bagi semua program akademik seperti berikut:

  • Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP),
  • Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP), dan
  • Program Diploma Pasca Pendidikan (PDPP).

Sekretariat JKPP dianggotai oleh Timbalan Pengarah selaku Ketua Sekretariat, Setiausaha Sekretariat, Penyelaras Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) IPG, Penyelaras Akreditasi, Ketua Audit dan Penyelaras Pengurusan Risiko.

SUMBER MANUSIA

Foto   Nama Jawatan  Sijil Kepakaran Jabatan
  Dr. Hjh. Amani binti Abdullah
Mubarak 
Ketua Sekretariat 

MS ISO 9001:2008
MS ISO 9001:2015
Timbalan
Pengarah
  Hjh. Zakiah binti Mahmud    Setiausaha Sekretariat MS ISO 9001:2008
MQ ISO 9001:2015
JTP 
  Hjh. Shabibah binti Shaufit
Affandi   

Penolong Setiausaha Sekretariat MS ISO 9001:2008
MS ISO 9001:2015
JPIM
  Dr. Hj. Mohd Zailani bin Ismail Penyelaras Akreditasi (MQF) MS ISO 9001:2008
MS ISO 9001:2015
JBAR
  Hj. Mohd Nashri bin Yaakub  Penyelaras SPK   MQ ISO 9001:2008
MS ISO 9001:2015
 JPJPK
  Hj. Mohd Rodzi bin Abdullah  Ketua Audit MS ISO MS ISO 9001:2008
MS ISO 9001:2015
Lead Assessor MS
ISO 9001:2008
 JSM
Dr. Hjh. Noor Zila binti Md
Yusuf  
 
Penyelaras Pengurusan Risiko  -  JPM
Khor Cheng Hoon Urus Setia  - JB