PERKHIDMATAN

 • Mengumpul dan menyalur maklumat antara pihak pelajar, pensyarah dan pentadbir.
 • Melaksanakan dan memantau program peningkatan dan pengembangan kendiri pelajar.
 • Mengurus pelajar ke program penyuburan kepimpinan dan pengurusan pelajar.
 • Memastikan tahap disiplin pelajar berada pada tahap yang tinggi.
 • Mengurus kebajikan dan keselamatan pelajar.
 • Meningkatkan lagi tahap disiplin pelajar.
 • Memastikan data enrolmen pelajar tepat dan terkini.
 • Memastikan pelajar dapat menginap di asrama dengan selesa.
 • Melaksanakan akta 174 dengan adil dan saksama.
 • Memastikan semua pelajar mengikit peraturan maktab.
 • Memberi khidmat nasihat dan kaunseling secara berkesan.
 • Memastikan minggu pendaftaran dan pengurusan pelajar baru dilaksanakan mengikut posedur yang ditetapkan.
 • Memastikan majlis rasmi kelolaan JHEP dilaksanakan dengan berkesan.
 • Memastikan¬†pengisian secara dalam talian untuk tapisan keselamatan, Jobsmalaysia dan e-penempatan bagi pelajar-pelajar semester akhir disiapkan tepat pada masanya.